فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

دانشگاه تبریز مطابق با «آیین ­نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد» (ابلاغیه شماره 77948 / 21 مورخ 93/05/05 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، اصلاحیه­ شماره 47820 / 21 مورخ 94/03/16 (درخصوص افزایش سقف پذیرش دانشگاه­ های سطح یک از 10 درصد به 20 درصد ظرفیت روزانه) و اصلاحیه شماره 140036 / 2 مورخ 95/07/04 (درخصوص نحوه محاسبه 10 درصد برتر دانشجویان)، در تمامی رشته/گرایش ­های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز که در سال تحصیلی 98-1397 دارای سهمیه پذیرش از طریق کنکور سراسری هستند، بجز رشته زبان­ های باستانی ایران، از میان دانشجویان و فارغ­ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی پیوسته، با لحاظ نمودن شرایط مندرج در شیوه نامه پذیرش دانشجو می­ پذیرد.

متقاضیان محترم ابتدا بایستی فراخوان و شیوه ­نامه پذیرش را به دقت مطالعه نمایند. سپس نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام کرده و این فرم را به انضمام مدارک قید شده در فراخوان پذیرش و به شیوه مشروح در فراخوان، حداکثر تا تاریخ 96/12/05، برای گروه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز ارسال نمایند.