فراخوان مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

 

دانشگاه تبریز مطابق با «آیین ­نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد» (ابلاغیه­ شماره 77948 / 21 مورخ 93/05/05 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، اصلاحیه­ شماره 47820 / 21 مورخ 94/03/16، اصلاحیه شماره 140036 / 2 مورخ 95/07/04 و اصلاحیه شماره 299574 / 2 مورخ 96/12/16، در تمامی رشته/گرایش ­های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز که در سال تحصیلی 98-1397 دارای سهمیه پذیرش از طریق کنکور سراسری هستند، بجز رشته/گرایش­ های مذکور در جدول 1 فراخوان که ظرفیت پذیرش آن­ ها تکمیل شده است، از میان دانشجویان و فارغ ­التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی پیوسته، با لحاظ نمودن شرایط مندرج در شیوه نامه پذیرش و در مرحله تکمیل ظرفیت دانشجو می ­پذیرد.

 

متقاضیان محترم ابتدا بایستی فراخوان و شیوه ­نامه پذیرش را به دقت مطالعه نمایند. سپس نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام کرده و این فرم را به انضمام مدارک قید شده در فراخوان پذیرش و به شیوه مشروح در فراخوان، حداکثر تا تاریخ 97/02/31، برای گروه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز ارسال نمایند.