اعلام نتایج پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

 

قابل توجه متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 99-1398: 

 

1- جهت مشاهده اسامی پذیرفته شدگان به فایل زیر مراجعه نمایید.

اسامی پذیرفته شدگان 

2- پذیرفته شدگان محترم بایستی جهت قطعی نمودن پذیرش یا اعلام انصراف از پذیرش، فرم زیر را تکمیل نموده و به انضمام کپی کارت ملی، حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 13 شهریور 98 حضوراً به دفتر گروه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز تحویل داده یا به آدرس پستی گروه ارسال نمایند. 

فرم اعلام پذیرش قطعی یا انصراف از پذیرش