-

تاریخ آخرین بروزرسانی: 15 تیر 99


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیمقطع تحصیلیرشته و گرایش تحصیلیعنوان و سال کسب افتخار
1حمید احمدیدکتریمهندسی عمران - سازه های دریاییمؤلف کتاب برگزیده سال کشور در زمینه مهندسی دریا و سازه های دریایی - 1390
2حمید احمدیدکتریمهندسی عمران - سازه های دریاییمؤلف پایان نامه برگزیده سال کشور در زمینه مهندسی دریا و سازه های دریایی - 1391
3وحید عیسی زادهکارشناسیاقلیم شناسیکسب مدال نقره المپیاد علمی دانشجویی کشور در رشته علوم جغرافیایی - 1398
4علی شیرمحمدیدکتریمهندسی عمران - ژئوتکنیککسب مقام دوم کشور در جشنواره جوان خوارزمی - 1395
5میرمحمد حسینی اقدمکارشناسی ارشدریاضیات و کاربردهادریافت بورسیه تحصیلی اتحادیه اروپا (اراسموس) از دانشگاه سوربن پاریس - 1398
6محسن تربتی ایلخچیدکتریبیماری شناسی گیاهی - قارچ شناسیجوان نمونه و فعال برگزیده جشنواره حضرت علی اکبر در زمینه علمی و پژوهشی - 1398
7فرید علیدوست اقدمدکتریمهندسی برق - الکترونیککسب مقام دوم ششمین دوره مسابقات ملی کن ست - 1396
8منصور آقائیدکتریفیزیولوژی ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشیکسب مدال نقره قهرمانی جوانان آسیا در رشته کوهپیمائی و صخره نوردی - 1381
9احسان دادخواه خیابانیدکتریمهندسی عمران - زلزلهکسب مدال طلای نمایشگاه اختراعات ژنو - 1397
10سمانه یوسفی عدل سعدآبادکارشناسیشیمی محضکسب رتبه یازدهم المپیاد علمی دانشجویی کشور در رشته شیمی - 1398