فرم پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه تبریز

 • توجه: * این فرم مختص دریافت اطلاعات مربوط به پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه تبریز است که در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ فارغ التحصیل شده اند. لذا چنانچه تاریخ فراغت از تحصیل شما در بازه زمانی اول مهر ۹۴ تا آخر شهریور ۹۵ قرار دارد، فرم زیر را تکمیل نمائید. در غیر این صورت از تکمیل فرم خودداری فرمائید. * تکمیل این فرم، به حدود سه دقیقه زمان نیاز دارد. * جهت دریافت گواهی موقت پایان تحصیلات و همچنین دانشنامه، تکمیل این فرم الزامی است. لذا رسید الکترونیکی تکمیل فرم را که حاوی کد پیگیری است، ذخیره نموده و نزد خود نگه دارید. * در پایان پایش، به تعدادی از دانش آموختگان عزیز که با تکمیل این فرم، دانشگاه تبریز را در اجرای موفقیت آمیز این طرح یاری نموده اند، هدایایی به قید قرعه اهدا خواهد شد.
  0
 • مشخصات فردی
  1
 • 2
 • نام*
  3
 • نام خانوادگی*
  4
 • شماره ملی*
  5
 • شماره تلفن ثابت با کد شهر*
  6
 • شماره تلفن همراه*
  7
 • آدرس پست الکترونیکی*
  8
 • اطلاعات تحصیلی در دانشگاه تبریز
  9
 • مقطع تحصیلی در دانشگاه تبریز*
  10
 • شماره دانشجویی*
  11
 • واحد محل تحصیل*
  12
 • رشته تحصیلی*
  13
 • گرایش تحصیلی*
  14
 • گروه عمده تخصصی تحصیلی*
  15
 • معدل کل*
  16
 • وضعیت احراز شرایط استعدادهای درخشان*
  عضو گروه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز بوده ام.
  عضو گروه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز نبوده ام.
  17
 • تاریخ شروع به تحصیل*
  18
 • تاریخ دانش آموختگی*
  19
 • وضعیت کلی ادامه تحصیل، نظام وظیفه و اشتغال
  20
 • وضعیت ادامه تحصیل*
  در حال حاضر، مشغول به تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر هستم.
  در حال حاضر، مشغول به تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر نیستم.
  21
 • وضعیت نظام وظیفه*
  در حال انجام خدمت وظیفه عمومی هستم.
  در حال انجام خدمت وظیفه عمومی نیستم.
  22
 • وضعیت اشتغال*
  در حال حاضر، مشغول به کار هستم.
  در حال حاضر، مشغول به کار نیستم.
  23
 • اطلاعات شغل فعلی (در صورت وجود)
  24
 • طبقه بندی شغلی*
  25
 • محل استخدام*
  26
 • وضعیت محل استخدام*
  27
 • سمت یا مسئولیت*
  28
 • نوع استخدام*
  29
 • تاریخ استخدام*
  30
 • اطلاعات شغل سابق (در صورت وجود)
  31
 • محل استخدام*
  32
 • سمت یا مسئولیت*
  33
 • تاریخ شروع*
  34
 • تاریخ پایان*
  35
 • نظرات و پیشنهادات
  36
 • لطفاً پیشنهادات خود در جهت بهبود فرآیند و شرایط اشتغال پذیری دانش آموختگان را ذکر نمائید*
  37