تماس با ما

تعداد بازدید:۱۰۹۵۳

شماره های تماس:

دفتر رئیس (آقای دکتر احمدی): 

041-33294127   ؛  33395046-041  

دفتر کارشناسان:

041-33395044 (آقای پرویزی)  ؛   33294127-041 (آقای پرویزی)   ؛   33395045-041 (آقای رحیمی)  ؛  33395047-041 (آقای حمیدی و خانم فاطمی)

شماره های داخلی: 

5046 (آقای دکتر احمدی)  ؛  5044 (آقای پرویزی)  ؛  5045 (آقای رحیمی)   ؛   5047 (آقای حمیدی و خانم فاطمی)

آدرس ایمیل:        dotsa@tabrizu.ac.ir   

آدرس پستی:

تبریز - بلوار 29 بهمن - دانشگاه تبریز - ساختمان کتابخانه مرکزی - طبقه اول - گروه حمایت از استعدادهای درخشان

کد پستی:             5166616471

شماره فاکس:     33294127-041