تماس با ما

تعداد بازدید:۷۵۲۰

شماره های تماس:

دفتر رئیس:              33294127-041   ؛  33395046-041  

دفتر کارشناسان:   33395047-041  ؛  33395045-041  ؛  33395044-041   ؛  33294127-041

شماره های داخلی:   5047  ؛  5046  ؛  5045  ؛  5044

آدرس ایمیل:        dotsa@tabrizu.ac.ir   

آدرس پستی:

تبریز - بلوار 29 بهمن - دانشگاه تبریز - ساختمان کتابخانه مرکزی - طبقه اول - گروه حمایت از استعدادهای درخشان

کد پستی:             5166616471

شماره فاکس:     33294127-041