اردوهای دانش بنیان

تعداد بازدید:۲۴۵۶

اردوی شرکت مجتمع گلخانه ای ارس تارلا امین 

 

 • روز چهارشنبه 1401/12/03 
 • ظرفیت: حداکثر 30 نفر
 • زمان حرکت از دانشگاه : ساعت 7:30  از جلوی ساختمان امور دانشجویان
 • زمان بازگشت به دانشگاه : ساعت 17:00
 • مهلت ثبت نام تا روز سه شنبه 1401/12/02
 • فرم ثبت نام شرکت در اردو 

 • لینک خبر  در سایت دانشگاه تبریز

 

 

اردوی شرکت صنایع صبح پارلار آسیا 

 

 

اردوی شرکت ایدم 

           

لینک خبر

لیست اسامی دانشجویان ثبت نام کننده در اردو 

 • روز سه شنبه 1401/08/03 
 • ظرفیت: حداکثر 50 نفر
 • زمان حرکت از دانشگاه : ساعت 9 صبح از جلوی ساختمان امور دانشجویان
 • زمان بازگشت به دانشگاه : ساعت 15
 • مهلت ثبت نام تا روز شنبه 1401/07/30
 • فرم ثبت نام شرکت در اردو