گنجینه افتخارات

تاریخ آخرین بروزرسانی: 25 ّبهمن 1401

ردیفنام و نام خانوادگیمقطع تحصیلیرشته و گرایش تحصیلیعنوان و سال کسب افتخار
58سیما مجنونیکارشناسیحقوقبرنده بورسیه ILSP از دانشگاه AU واشنگتن - 1398
50فرزاد محمدخانیدکتریمهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبرنده تسهیلات جذب در دستگاه های اجرایی بنیاد ملی نخبگان - 1396
76فرهاد علیزاده قراملکیدکتریمهندسی عمران - سازه های هیدرولیکیبرنده تسهیلات شهید تهرانی مقدم بنیاد ملی نخبگان - 1398
15حسین نامیدکتریمهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبرنده جایزه دکتر کاظمی آشتیانی - 1398
72وحید مایلیکارشناسی ارشدمهندسی عمران - سازهبرنده جایزه علمی بنیاد البرز - 1399
44رسول شالچی علیشاهدکتریمهندسی برق - قدرتبرنده جایزه ملی دکتر کاظمی آشتیانی بنیاد ملی نخبگان - 1397
120علی سبفیدکتریمهندسی برق- قدرتبرنده جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
61نرگس پورطالبکارشناسی ارشدروان شناسی تربیتیبرنده جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان - 1393
80فریبا صادقی اقدمدکتریزمین شناسی- هیدروژئولوژیبرنده جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان - 1393
87زینب شقاقی ترکداریدکتریژنتیک مولکولی - علوم جانوریبرنده جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان - 1393
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲۹ مورد.