فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز در دوره تحصیلی دکتری برای سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

تعداد بازدید:۲۲۳۶۹

 

دانشگاه تبریز مطابق با «آیین ­نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری» (ابلاغیه­ شماره 67272 / 21 مورخ 93/04/18 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، اصلاحیه­ شماره 237200 / 21 مورخ 93/12/16 (درخصوص تغییر نحوه امتیازدهی به سوابق پژوهشی و آموزشی)، اصلاحیه شماره 34360 / 21 / 2 مورخ 95/02/25 (درخصوص کاهش حداقل امتیاز لازم برای پذیرش از 70 به 60)، اصلاحیه شماره 299574 / 2 مورخ 96/12/16 (درخصوص تفویض اختیار تعیین شاخص­ ها و نحوه محاسبه امتیازات سوابق پژوهشی به دانشگاه­ های سطح 1 و 2) و «دستورالعمل اجرایی آیین ­نامه ­های پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان» (ابلاغیه­ 19838/س مورخ 96/03/28 سازمان سنجش آموزش کشور)، در تمامی رشته/گرایش­ های دوره تحصیلی دکترای دانشگاه تبریز که مطابق دفترچه شماره 2 سازمان سنجش آموزش کشور در سال تحصیلی 98-1397 دارای سهمیه پذیرش روزانه از طریق کنکور سراسری هستند، از میان دانشجویان و دانش­ آموختگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد، با لحاظ نمودن شرایط مندرج در شیوه نامه پذیرش دانشجو می ­پذیرد.

متقاضیان محترم ابتدا بایستی فراخوان و شیوه ­نامه پذیرش را به دقت مطالعه نمایند. سپس نسبت به تکمیل فرم های ثبت نام اقدام کرده و این فرم ها را به انضمام مدارک قید شده در فراخوان پذیرش و به شیوه مشروح در فراخوان، حداکثر تا تاریخ 97/02/31، برای گروه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز ارسال نمایند.