اطلاعیه ثبت نام شماره ۲ پذیرفته شدگان بدون آزمون در مقاطع تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۱۷۲۹

قابل توجه متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 99-1398: 

 

1- جهت مشاهده اطلاعیه ثبت نام شماره 2، به فایل زیر مراجعه نمایید.

اطلاعیه ثبت نام شماره 2 

2- پذیرفته شدگان محترم بایستی جهت قطعی نمودن پذیرش یا اعلام انصراف از پذیرش، فرم زیر را تکمیل نموده و به انضمام کپی کارت ملی، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 23 شهریور 98، حضوراً به دفتر گروه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز تحویل داده یا به آدرس پستی گروه ارسال نمایند. 

فرم اعلام پذیرش قطعی یا انصراف از پذیرش