اعلام نتایج پذیرش بدون آزمون دانشگاه تبریز در مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تعداد بازدید:۴۵۲۷

قابل توجه متقاضیان پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی 1400-1399 از طریق آئین نامه استعدادهای درخشان و جایزه شهید احدی: 

 

1- جهت مشاهده اسامی پذیرفته شدگان به فایل زیر مراجعه نمایید.

اسامی پذیرفته شدگان 

 

2- متقاضیان محترم بایستی پس از اخذ پذیرش نهایی از یک دانشگاه (چه از طریق کنکور دکتری تخصصی و چه از طریق پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان یا جایزه شهید احدی)، در اسرع وقت نسبت به اعلام انصراف از پذیرش در سایر دانشگاه ها اقدام نمایند. پذیرفته شدگان محترمی که قصد اعلام انصراف دارند، بایستی فرم زیر را تکمیل نموده و به انضمام صفحه اول شناسنامه و کپی کارت ملی، حداکثر تا سه روز پس از اعلام نتایج نهایی کنکور دکتری تخصصی، حضوراً به دفتر گروه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز تحویل داده و یا به آدرس ایمیل dotsa@tabrizu.ac.ir ارسال نمایند. 

فرم اعلام انصراف از پذیرش 

 

توجه 1: تمامی عواقب ناشی از عدم اعلام انصراف کتبی در موعد مقرر به عهده شخص دانشجو است و گروه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

توجه 2: به فرم های اعلام انصرافی که صفحه اول شناسنامه و کارت ملی ضمیمه آن ها نشده باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توجه 3: برای دانشجویانی که از طریق کنکور دکتری تخصصی در دانشگاه تبریز پذیرفته شده و متعاقباً انصراف خود را از پذیرش بدون آزمون اعلام نموده اند، امکان صدور گواهی رسمی اخذ پذیرش وجود خواهد داشت تا در آینده از امتیاز آن بهره مند شوند.