نحوه ثبت غیر حضوری درخواست عضویت و درخواست صدور گواهی

تعداد بازدید:۲۷۵۳

الف. درخواست عضویت

به منظور رعایت فاصله گذاری اجتماعی در شرایط فعلی، دانشجویان گرامی می توانند به جای مراجعه حضوری به دفتر گروه حمایت از استعدادهای درخشان، پس از مطالعه شرایط عضویت که در ادامه داده شده است، درخواست عضویت خود را به انضمام مدارک لازم، به آدرس ایمیل dotsa@tabrizu.ac.ir ارسال نمایند. مدارک ارسالی بررسی شده و نتیجه، حداکثر طی مدت یک روز کاری، از طریق ایمیل به دانشجوی متقاضی عضویت اطلاع رسانی خواهد شد.

شرایط و مزایای عضویت برای دانشجویان (بروزرسانی: 21 خرداد 99

مدارک لازم:

1- عکس پرسنلی

2- تصویر کارت ملی

3- تصویر کارت دانشجویی 

4- شماره حساب بانک تجارت (توجه: شماره کارت بانکی قابل قبول نیست)

5- شماره موبایل

6- تصویر کارنامه تحصیلی

7- تصویر صفحه اول مقالات ژورنال

8- تصویر صفحه اول و گواهی ارائه مقالات کنفرانس

9- تصویر سایر مستندات امتیازآور نظیر گواهی رتبه المپیاد، گواهی رتبه کنکور، گواهی دانشجوی نمونه کشور، گواهی ثبت اختراع و غیره

 

ب. درخواست صدور گواهی

به منظور رعایت فاصله گذاری اجتماعی در شرایط فعلی، دانشجویان گرامی می توانند به جای مراجعه حضوری به دفتر گروه حمایت از استعدادهای درخشان، پس از تکمیل فرم درخواست صدور گواهی که در ادامه داده شده است، فرم مربوطه را به آدرس ایمیل dotsa@tabrizu.ac.ir ارسال نمایند. فرم ارسالی بررسی شده و گواهی صادره، حداکثر طی مدت دو روز کاری، از طریق ایمیل برای دانشجوی متقاضی صدور گواهی ارسال خواهد شد.

فرم درخواست صدور گواهی (نسخه DOC قابل تایپ) 

فرم درخواست صدور گواهی (نسخه PDF)